SFD 300 C Đĩa sợi ép cho Cẩm thạch, Đá granit, Bê tông, Gạch đá mài, Nhựa, Keo dính

Tính chất
Liên kết Keo dính
Loại hạt SiC
Loại phủ kín
Lớp lót chất xơ
Vật liệu
Cẩm thạch
Đá granit
Bê tông
Gạch đá mài
Nhựa
Keo dính
Thép
Thép không gỉ
Ưu thế: Hạt silicon carbide có độ ăn mòn cao và sắc cạnh - Tuổi thọ cao - Có thể sử dụng linh hoạt trên hầu hết mọi chất liệu - Tỷ lệ hiệu suất/giá rất tốt - Chỉ có thể được sử dụng với tấm lót (ST 358 A)
Phạm vi hạt
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Mũi khoan/mm Hạt Vtối đa m/s T.độ c.phép Dạng lỗ khoan
115
Đường kính
22,23
Mũi khoan
16
Hạt
80
Vtối đa
13.300
T.độ c.phép
Lỗ hình sao
Dạng lỗ khoan
115
Đường kính
22,23
Mũi khoan
24
Hạt
80
Vtối đa
13.300
T.độ c.phép
Lỗ hình sao
Dạng lỗ khoan
115
Đường kính
22,23
Mũi khoan
36
Hạt
80
Vtối đa
13.300
T.độ c.phép
Lỗ hình sao
Dạng lỗ khoan
115
Đường kính
22,23
Mũi khoan
60
Hạt
80
Vtối đa
13.300
T.độ c.phép
Lỗ hình sao
Dạng lỗ khoan
115
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Hạt
80
Vtối đa
13.300
T.độ c.phép
Lỗ hình sao
Dạng lỗ khoan
115
Đường kính
22,23
Mũi khoan
120
Hạt
80
Vtối đa
13.300
T.độ c.phép
Lỗ hình sao
Dạng lỗ khoan
125
Đường kính
22,23
Mũi khoan
16
Hạt
80
Vtối đa
12.200
T.độ c.phép
Lỗ hình sao
Dạng lỗ khoan
125
Đường kính
22,23
Mũi khoan
24
Hạt
80
Vtối đa
12.200
T.độ c.phép
Lỗ hình sao
Dạng lỗ khoan
125
Đường kính
22,23
Mũi khoan
36
Hạt
80
Vtối đa
12.200
T.độ c.phép
Lỗ hình sao
Dạng lỗ khoan
125
Đường kính
22,23
Mũi khoan
60
Hạt
80
Vtối đa
12.200
T.độ c.phép
Lỗ hình sao
Dạng lỗ khoan
125
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Hạt
80
Vtối đa
12.200
T.độ c.phép
Lỗ hình sao
Dạng lỗ khoan
125
Đường kính
22,23
Mũi khoan
120
Hạt
80
Vtối đa
12.200
T.độ c.phép
Lỗ hình sao
Dạng lỗ khoan
180
Đường kính
22,23
Mũi khoan
16
Hạt
80
Vtối đa
8.600
T.độ c.phép
Lỗ hình sao
Dạng lỗ khoan
180
Đường kính
22,23
Mũi khoan
24
Hạt
80
Vtối đa
8.600
T.độ c.phép
Lỗ hình sao
Dạng lỗ khoan
180
Đường kính
22,23
Mũi khoan
36
Hạt
80
Vtối đa
8.600
T.độ c.phép
Lỗ hình sao
Dạng lỗ khoan
180
Đường kính
22,23
Mũi khoan
60
Hạt
80
Vtối đa
8.600
T.độ c.phép
Lỗ hình sao
Dạng lỗ khoan
180
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Hạt
80
Vtối đa
8.600
T.độ c.phép
Lỗ hình sao
Dạng lỗ khoan
180
Đường kính
22,23
Mũi khoan
120
Hạt
80
Vtối đa
8.600
T.độ c.phép
Lỗ hình sao
Dạng lỗ khoan