ST 358 A Đĩa đệm

Ưu thế: Để mài thô - mài mát - độ tác động cao nhờ bề mặt mài cứng, có gân - Độ chịu nhiệt và độ bền cao
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Nạp Vtối đa m/s Tốc độ cho phép Phù hợp với Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
115
Đường kính
Ren M 14
Nạp
80
Vtối đa
13.300
Tốc độ cho phép
Đường kính 115 x 22
Phù hợp với
126346
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
Ren M 14
Nạp
80
Vtối đa
12.200
Tốc độ cho phép
Đường kính 125 x 22
Phù hợp với
126347
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
180
Đường kính
Ren M 14
Nạp
80
Vtối đa
8.500
Tốc độ cho phép
Đường kính 180 x 22
Phù hợp với
126348
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có

Sản phẩm thay thế