Vật liệu mài đàn hồi

Bước làm việc
Vật liệu
Máy
Nhóm sản phẩm
vật liệu mài đàn hồi
Đường kính theo mm
Chiều rộng theo mm
Chiều dài theo mm
Đường kính trục theo mm
Độ mịn