Vật liệu mài đàn hồi

Bước làm việc
Vật liệu
Máy
Nhóm sản phẩm
vật liệu mài đàn hồi
Đường kính /mm
Chiều rộng /mm
Chiều dài /mm
Đường kính trục /mm
Độ mịn
Liên kết