Vật liệu mài đàn hồi

Bước làm việc
Vật liệu
Máy
Nhóm sản phẩm
vật liệu mài đàn hồi
Đường kính/mm
Chiều rộng/mm
Chiều dài/mm
Đường kính trục/mm
Độ mịn
Liên kết