RFM 652 Vật liệu mài đàn hồi cho Nhôm, Kim loại không chứa sắt

Phạm vi ứng dụng
Nhôm
Kim loại không chứa sắt
Tính chất
Liên kết Nhựa
Loại hạt SiC
Ưu thế: Tạo ra một mẫu mài nhẵn như lụa - Mài mềm nhờ cấu trúc đàn hồi - Có thể sử dụng đến khi mòn hoàn toàn - Có sẵn với hai thiết kế: với trục dẹt để kẹp đơn giản và chắc chắn (Sản phẩm làm theo yêu cầu) và với trục vòng tròn có toàn bộ chiều dài (Thiết kế tiêu chuẩn, sản phẩm trữ kho)
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Đường kính trục/mm Chiều cao/mm Hạt Vtối đa m/s T.độ c.phép Liên kết Số hiệu mặt hàng
30
Đường kính
6
Đường kính trục
30
Chiều cao
60
Hạt
8
Vtối đa
5.000
T.độ c.phép
E -đàn hồi với hạt SiC, màu đỏ
Liên kết
14033
Số hiệu mặt hàng
30
Đường kính
6
Đường kính trục
30
Chiều cao
120
Hạt
8
Vtối đa
5.000
T.độ c.phép
E -đàn hồi với hạt SiC, màu đỏ
Liên kết
14034
Số hiệu mặt hàng
40
Đường kính
6
Đường kính trục
30
Chiều cao
120
Hạt
8
Vtối đa
3.800
T.độ c.phép
E -đàn hồi với hạt SiC, màu đỏ
Liên kết
14036
Số hiệu mặt hàng
50
Đường kính
6
Đường kính trục
30
Chiều cao
60
Hạt
8
Vtối đa
3.000
T.độ c.phép
E -đàn hồi với hạt SiC, màu đỏ
Liên kết
14037
Số hiệu mặt hàng
50
Đường kính
6
Đường kính trục
30
Chiều cao
120
Hạt
8
Vtối đa
3.000
T.độ c.phép
E -đàn hồi với hạt SiC, màu đỏ
Liên kết
14038
Số hiệu mặt hàng