RFM 652 Vật liệu mài đàn hồi cho Nhôm, Kim loại không chứa sắt

Tính chất
Liên kết Nhựa
Loại hạt SiC
Vật liệu
Nhôm
Kim loại không chứa sắt
Ưu thế: Tạo ra một mẫu mài nhẵn như lụa - Mài mềm nhờ cấu trúc đàn hồi - Có thể sử dụng đến khi mòn hoàn toàn - Có sẵn với hai thiết kế: với trục dẹt để kẹp đơn giản và chắc chắn (Sản phẩm làm theo yêu cầu) và với trục vòng tròn có toàn bộ chiều dài (Thiết kế tiêu chuẩn, sản phẩm trữ kho)