RFM 652 Vật liệu mài đàn hồi cho Nhôm, Kim loại không chứa sắt

Tính chất
Liên kết Nhựa
Loại hạt SiC
Vật liệu
Nhôm
Kim loại không chứa sắt
Ưu thế: Tạo ra một mẫu mài nhẵn như lụa - Mài mềm nhờ cấu trúc đàn hồi - Có thể sử dụng đến khi mòn hoàn toàn - Có sẵn với hai thiết kế: với trục dẹt để kẹp đơn giản và chắc chắn (Sản phẩm làm theo yêu cầu) và với trục vòng tròn có toàn bộ chiều dài (Thiết kế tiêu chuẩn, sản phẩm trữ kho)
Phạm vi hạt
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Đường kính trục/mm Chiều cao/mm Hạt Vtối đa m/s T.độ c.phép Liên kết
30
Đường kính
6
Đường kính trục
30
Chiều cao
60
Hạt
8
Vtối đa
5.000
T.độ c.phép
E -đàn hồi với hạt SiC, màu đỏ
Liên kết
30
Đường kính
6
Đường kính trục
30
Chiều cao
120
Hạt
8
Vtối đa
5.000
T.độ c.phép
E -đàn hồi với hạt SiC, màu đỏ
Liên kết
50
Đường kính
6
Đường kính trục
30
Chiều cao
60
Hạt
8
Vtối đa
3.000
T.độ c.phép
E -đàn hồi với hạt SiC, màu đỏ
Liên kết
50
Đường kính
6
Đường kính trục
30
Chiều cao
120
Hạt
8
Vtối đa
3.000
T.độ c.phép
E -đàn hồi với hạt SiC, màu đỏ
Liên kết