RFR 654 Vật liệu mài đàn hồi cho Thép không gỉ, Thép, Kim loại không chứa sắt, Nhôm, Nhựa

Tính chất
Liên kết Nhựa
Loại hạt Nhôm oxit/SiC
Vật liệu
Thép không gỉ
Thép
Kim loại không chứa sắt
Nhôm
Nhựa
Thủy tinh
Ưu thế: Bánh mài sử dụng linh hoạt - Mài nhẵn, làm ráp và mài tinh với một dụng cụ - Phù hợp với đường viên chi tiết gia công - Mài mềm nhờ cấu trúc đàn hồi - Có thể sử dụng tới khi mòn hoàn toàn
Phạm vi hạt
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Có thể giao hàng theo yêu cầu