SFK 655 Vật liệu mài đàn hồi cho Vẹt ni, Sơn phủ, Thủy tinh, Đá, Gỗ, Nhựa, Da, Kim loại phổ biến

Phạm vi ứng dụng
Vẹt ni
Sơn phủ
Thủy tinh
Đá
Gỗ
Nhựa
Da
Kim loại phổ biến
Tính chất
Liên kết Nhựa
Loại hạt SiC
Ưu thế: Khối mài cầm tay phổ dụng để hoàn thiện và mài sạch - Có thể được sử dụng trên nhiều vật liệu - Công suất làm sạch được tăng cường nhờ sử dụng phụ gia - Mài mềm nhờ cấu trúc đàn hồi - Có thể được sử dụng cho đến khi mòn hoàn toàn
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Chiều cao/mm Hạt Liên kết Số hiệu mặt hàng
150
Chiều rộng
80
Chiều dài
20
Chiều cao
30
Hạt
A -với hạt SiC
Liên kết
13804
Số hiệu mặt hàng
150
Chiều rộng
80
Chiều dài
20
Chiều cao
60
Hạt
A -với hạt SiC
Liên kết
13805
Số hiệu mặt hàng
150
Chiều rộng
80
Chiều dài
20
Chiều cao
240
Hạt
A -với hạt SiC
Liên kết
13807
Số hiệu mặt hàng
150
Chiều rộng
80
Chiều dài
20
Chiều cao
120
Hạt
A -với hạt SiC
Liên kết
63231
Số hiệu mặt hàng
80
Chiều rộng
50
Chiều dài
20
Chiều cao
30
Hạt
A -với hạt SiC
Liên kết
13800
Số hiệu mặt hàng
80
Chiều rộng
50
Chiều dài
20
Chiều cao
60
Hạt
A -với hạt SiC
Liên kết
13801
Số hiệu mặt hàng
80
Chiều rộng
50
Chiều dài
20
Chiều cao
120
Hạt
A -với hạt SiC
Liên kết
13802
Số hiệu mặt hàng
80
Chiều rộng
50
Chiều dài
20
Chiều cao
240
Hạt
A -với hạt SiC
Liên kết
13803
Số hiệu mặt hàng