Bộ SFK 655 Vật liệu mài đàn hồi cho Vẹt ni, Sơn phủ, Thủy tinh, Đá, Gỗ, Nhựa, Da, Kim loại phổ biến

Tính chất
Liên kết Nhựa
Loại hạt SiC
Vật liệu
Vẹt ni
Sơn phủ
Thủy tinh
Đá
Gỗ
Nhựa
Da
Kim loại phổ biến
Ưu thế: Khối mài cầm tay phổ dụng để hoàn thiện và mài sạch - Có thể được sử dụng trên nhiều vật liệu - Công suất làm sạch được tăng cường nhờ sử dụng phụ gia - Mài mềm nhờ cấu trúc đàn hồi - Có thể được sử dụng cho đến khi mòn hoàn toàn - Thành phần: 18 chi tiết / 6 chi tiết dưới dạng hạt 60, 120, 240