SFM 656 Vật liệu mài đàn hồi cho Thép không gỉ

Tính chất
Liên kết Nhựa
Loại hạt SiC
Vật liệu
Thép không gỉ
Phạm vi áp dụng
Sản xuất thùng chứa và thiết bị
Ưu thế: Tạo ra một lớp hoàn thiện bóng trên bề mặt thép không gỉ - Mài mềm nhờ cấu trúc đàn hồi - Có thể sử dụng đến khi mòn hoàn toàn - Có sẵn với hai thiết kế: với trục dẹt để kẹp đơn giản và chắc chắn (Thiết kế tiêu chuẩn, sản phẩm trữ kho) và với trục vòng tròn có toàn bộ chiều dài (Sản phẩm làm theo yêu cầu)