SFM 656 Vật liệu mài đàn hồi cho Thép không gỉ

Tính chất
Liên kết Nhựa
Loại hạt SiC
Vật liệu
Thép không gỉ
Phạm vi áp dụng
Sản xuất thùng chứa và thiết bị
Ưu thế: Tạo ra một lớp hoàn thiện bóng trên bề mặt thép không gỉ - Mài mềm nhờ cấu trúc đàn hồi - Có thể sử dụng đến khi mòn hoàn toàn - Có sẵn với hai thiết kế: với trục dẹt để kẹp đơn giản và chắc chắn (Thiết kế tiêu chuẩn, sản phẩm trữ kho) và với trục vòng tròn có toàn bộ chiều dài (Sản phẩm làm theo yêu cầu)
Phạm vi hạt
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Đường kính trục/mm Chiều cao/mm Hạt Vtối đa m/s T.độ c.phép Liên kết
30
Đường kính
6
Đường kính trục
30
Chiều cao
60
Hạt
5
Vtối đa
3.200
T.độ c.phép
W -mềm với hạt SiC, màu đen
Liên kết
30
Đường kính
6
Đường kính trục
30
Chiều cao
120
Hạt
5
Vtối đa
3.200
T.độ c.phép
W -mềm với hạt SiC, màu đen
Liên kết
40
Đường kính
6
Đường kính trục
30
Chiều cao
60
Hạt
5
Vtối đa
2.400
T.độ c.phép
W -mềm với hạt SiC, màu đen
Liên kết
40
Đường kính
6
Đường kính trục
30
Chiều cao
120
Hạt
5
Vtối đa
2.400
T.độ c.phép
W -mềm với hạt SiC, màu đen
Liên kết
50
Đường kính
6
Đường kính trục
30
Chiều cao
60
Hạt
5
Vtối đa
1.900
T.độ c.phép
W -mềm với hạt SiC, màu đen
Liên kết
50
Đường kính
6
Đường kính trục
30
Chiều cao
120
Hạt
5
Vtối đa
1.900
T.độ c.phép
W -mềm với hạt SiC, màu đen
Liên kết
60
Đường kính
6
Đường kính trục
30
Chiều cao
60
Hạt
5
Vtối đa
1.600
T.độ c.phép
W -mềm với hạt SiC, màu đen
Liên kết
50
Đường kính
6
Đường kính trục
30
Chiều cao
60
Hạt
5
Vtối đa
1.900
T.độ c.phép
T - mềm (chất dẻo lưu huỳnh) với SiC
Liên kết
60
Đường kính
6
Đường kính trục
30
Chiều cao
60
Hạt
5
Vtối đa
1.600
T.độ c.phép
T - mềm (chất dẻo lưu huỳnh) với SiC
Liên kết