Đĩa cắt Kronenflex®

Bước làm việc
Vật liệu
Máy
Nhóm sản phẩm
Đĩa cắt Kronenflex
Đường kính/mm
Chiều rộng/mm
Độ dày/mm
Mũi khoan/mm
Nạp
Dạng
Kết cấu
Thiết kế
Loại hạt
Sự định hình
Kiểu máy
Phù hợp với