Đĩa cắt Kronenflex®

Bước làm việc
Vật liệu
Máy
Nhóm sản phẩm
Đĩa cắt Kronenflex
Đường kính /mm
Chiều rộng /mm
Độ dày /mm
Mũi khoan /mm
Dạng
Kết cấu
Thiết kế
Loại hạt
Sự định hình
Kiểu máy
Phù hợp với