Đĩa cắt Kronenflex®

Bước làm việc
Vật liệu
Máy
Nhóm sản phẩm
Đĩa cắt Kronenflex
Đường kính theo mm
Chiều rộng theo mm
Độ dày theo mm
Mũi khoan theo mm
Dạng
Kết cấu
i18n_bauform
i18n_kornart2
Sự định hình
Kiểu máy
Phù hợp với