A 24 Extra Đĩa cắt Kronenflex® cho Kim loại phổ biến

Tính chất
Class Extra
Liên kết Nhựa tổng hợp, gia cố bằng vật liệu dạng sợi
Loại hạt Nhôm oxit
Độ tác động
Tuổi thọ
Độ cứng
Vật liệu
Kim loại phổ biến
Phạm vi áp dụng
Cửa hàng gia công kim loại
Kết cấu kim loại
Sản xuất thùng chứa và thiết bị
Xây dựng nhà máy
Ưu thế: Được chứng minh hàng triệu lần - Đĩa tiêu chuẩn với tỉ lệ giữa hiệu suất/giá tuyệt vời - Có thể sử dụng phổ dụng để gia công kim loại - Cắt nhanh vật liệu cứng