A 24 Extra Đĩa cắt Kronenflex® cho Kim loại phổ biến

Class Extra
Độ tác động
Tuổi thọ
Độ cứng
Phạm vi ứng dụng
Kim loại phổ biến
Ưu thế: Đĩa tiêu chuẩn với tỉ lệ giữa hiệu suất và giá tuyệt vời - Có thể sử dụng phổ dụng trong gia công kim loại - Sử dụng trên các máy rảnh tay chạy xăng với tốc độ cắt 80 m/s
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính theo mm Chiều rộng theo mm Mũi khoan theo mm Dạng Vtối đa theo m/s Tốc độ cho phép theo 1/min Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
300
Đường kính
3,5
Chiều rộng
20
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
5.100
Tốc độ cho phép
288221
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
300
Đường kính
3,5
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
5.100
Tốc độ cho phép
288222
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có