A 24 Extra Đĩa cắt Kronenflex® cho Kim loại phổ biến

Class Extra
Độ tác động
Tuổi thọ
Độ cứng
Phạm vi ứng dụng
Kim loại phổ biến
Ưu thế: Được chứng minh hàng triệu lần - Đĩa tiêu chuẩn với tỉ lệ giữa hiệu suất/giá tuyệt vời - Có thể sử dụng phổ dụng để gia công kim loại - Cắt nhanh vật liệu cứng
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính theo mm Chiều rộng theo mm Mũi khoan theo mm Dạng Vtối đa theo m/s Tốc độ cho phép theo 1/min Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
180
Đường kính
3
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
8.500
Tốc độ cho phép
189000
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
3,2
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
13.300
Tốc độ cho phép
209014
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
2,5
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
13.300
Tốc độ cho phép
188461
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
3,2
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
12.200
Tốc độ cho phép
209016
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
2,5
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
12.200
Tốc độ cho phép
188463
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Đường kính
3
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
6.600
Tốc độ cho phép
189002
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
100
Đường kính
2,5
Chiều rộng
16
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
15.300
Tốc độ cho phép
188998
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
2,5
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
10.200
Tốc độ cho phép
235374
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
2,5
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
12.200
Tốc độ cho phép
242138
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Đường kính
3
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
6.600
Tốc độ cho phép
13492
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Đường kính
2
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
6.600
Tốc độ cho phép
286456
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
180
Đường kính
2
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
8.500
Tốc độ cho phép
286455
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
2,5
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
10.200
Tốc độ cho phép
235375
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
2,5
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
13.300
Tốc độ cho phép
242137
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
180
Đường kính
3
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
8.500
Tốc độ cho phép
13490
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có