A 24 Extra Đĩa cắt lớn Kronenflex® cho Kim loại phổ biến

Class Extra
Độ tác động
Tuổi thọ
Độ cứng
Phạm vi ứng dụng
Kim loại phổ biến
Ưu thế: Đĩa tiêu chuẩn với tỉ lệ giữa hiệu suất và giá tuyệt vời - Có thể sử dụng phổ dụng trong gia công kim loại - Sử dụng trên các máy rảnh tay chạy xăng với tốc độ cắt 80 m/s
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Độ dày/mm Mũi khoan/mm Dạng Vtối đa m/s T.độ c.phép Thiết kế
300
Đường kính
3,5
Độ dày
20
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
5.100
T.độ c.phép
thẳng
Thiết kế
300
Đường kính
3,5
Độ dày
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
5.100
T.độ c.phép
thẳng
Thiết kế