A 24 R/36 Special Đĩa cắt Kronenflex® cho Thép không gỉ

Class Special
Độ tác động
Tuổi thọ
Độ cứng
Phạm vi ứng dụng
Thép không gỉ
Ưu thế: Đĩa đặc biệt dành cho ngành công nghiệp hạt nhân - Không sắt, không lưu huỳnh và không clo
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính theo mm Chiều rộng theo mm Mũi khoan theo mm Dạng Vtối đa theo m/s Tốc độ cho phép theo 1/min Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
115
Đường kính
2,5
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
13.300
Tốc độ cho phép
60534
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
180
Đường kính
3
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
8.500
Tốc độ cho phép
60537
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Đường kính
3
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
6.600
Tốc độ cho phép
60061
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
2,5
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
12.200
Tốc độ cho phép
2825
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có