A 24 R Supra Đĩa cắt lớn Kronenflex® cho Thép

Class Supra
Độ tác động
Tuổi thọ
Độ cứng
Phạm vi ứng dụng
Thép
Thép không gỉ
Gang
Ưu thế: Phương pháp tối ưu để gia công thép - Có thể sử dụng trên thép không gỉ - Công suất cắt tốt - Tối ưu cho các máy cắt tĩnh 3 - 5 KW
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Độ dày/mm Mũi khoan/mm Dạng Vtối đa m/s T.độ c.phép Thiết kế
300
Đường kính
3
Độ dày
30
Mũi khoan
H
Dạng
100
Vtối đa
6.400
T.độ c.phép
thẳng
Thiết kế
350
Đường kính
3,5
Độ dày
25,4
Mũi khoan
H
Dạng
100
Vtối đa
5.500
T.độ c.phép
thẳng
Thiết kế
350
Đường kính
3,5
Độ dày
32
Mũi khoan
H
Dạng
100
Vtối đa
5.500
T.độ c.phép
thẳng
Thiết kế
250
Đường kính
3
Độ dày
32
Mũi khoan
H
Dạng
100
Vtối đa
7.600
T.độ c.phép
thẳng
Thiết kế
400
Đường kính
4,5
Độ dày
32
Mũi khoan
H
Dạng
100
Vtối đa
4.800
T.độ c.phép
thẳng
Thiết kế
400
Đường kính
4,5
Độ dày
25,4
Mũi khoan
H
Dạng
100
Vtối đa
4.800
T.độ c.phép
thẳng
Thiết kế
400
Đường kính
4,5
Độ dày
40
Mũi khoan
H
Dạng
100
Vtối đa
4.800
T.độ c.phép
thẳng
Thiết kế
300
Đường kính
3
Độ dày
25,4
Mũi khoan
H
Dạng
100
Vtối đa
6.400
T.độ c.phép
thẳng
Thiết kế
300
Đường kính
3
Độ dày
32
Mũi khoan
H
Dạng
100
Vtối đa
6.400
T.độ c.phép
thẳng
Thiết kế
300
Đường kính
3
Độ dày
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
100
Vtối đa
6.400
T.độ c.phép
thẳng
Thiết kế