A 24 R Supra Đĩa cắt lớn Kronenflex® cho Thép

Tính chất
Class Supra
Liên kết Nhựa tổng hợp, gia cố bằng vật liệu dạng sợi
Loại hạt Nhôm oxit
Độ tác động
Tuổi thọ
Độ cứng
Vật liệu
Thép
Thép không gỉ
Gang
Phạm vi áp dụng
Cửa hàng gia công kim loại
Kết cấu kim loại
Sản xuất thùng chứa và thiết bị
Xây dựng nhà máy
Ưu thế: Phương pháp tối ưu để gia công thép - Có thể sử dụng trên thép không gỉ - Công suất cắt tốt - Tối ưu cho các máy cắt tĩnh 3 - 5 KW
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Độ dày/mm Mũi khoan/mm Dạng Vtối đa m/s T.độ c.phép Thiết kế
300
Đường kính
3
Độ dày
30
Mũi khoan
H
Dạng
100
Vtối đa
6.400
T.độ c.phép
thẳng
Thiết kế
350
Đường kính
3,5
Độ dày
25,4
Mũi khoan
H
Dạng
100
Vtối đa
5.500
T.độ c.phép
thẳng
Thiết kế
350
Đường kính
3,5
Độ dày
32
Mũi khoan
H
Dạng
100
Vtối đa
5.500
T.độ c.phép
thẳng
Thiết kế
250
Đường kính
3
Độ dày
32
Mũi khoan
H
Dạng
100
Vtối đa
7.600
T.độ c.phép
thẳng
Thiết kế
400
Đường kính
4,5
Độ dày
32
Mũi khoan
H
Dạng
100
Vtối đa
4.800
T.độ c.phép
thẳng
Thiết kế
400
Đường kính
4,5
Độ dày
25,4
Mũi khoan
H
Dạng
100
Vtối đa
4.800
T.độ c.phép
thẳng
Thiết kế
400
Đường kính
4,5
Độ dày
40
Mũi khoan
H
Dạng
100
Vtối đa
4.800
T.độ c.phép
thẳng
Thiết kế
300
Đường kính
3
Độ dày
25,4
Mũi khoan
H
Dạng
100
Vtối đa
6.400
T.độ c.phép
thẳng
Thiết kế
300
Đường kính
3
Độ dày
32
Mũi khoan
H
Dạng
100
Vtối đa
6.400
T.độ c.phép
thẳng
Thiết kế
300
Đường kính
3
Độ dày
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
100
Vtối đa
6.400
T.độ c.phép
thẳng
Thiết kế