A 24 TZ Special Đĩa cắt Kronenflex® cho Thép không gỉ

Class Special
Độ tác động
Tuổi thọ
Độ cứng
Phạm vi ứng dụng
Thép không gỉ
Thép
Gang
Ưu thế: Phương pháp tối ưu để gia công thép không gỉ
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính theo mm Độ dày theo mm Mũi khoan theo mm Dạng Vtối đa theo m/s Tốc độ cho phép theo 1/min i18n_bauform Sự định hình Kiểu máy Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
115
Đường kính
2,5
Độ dày
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
13.300
Tốc độ cho phép
nén ở tâm
i18n_bauform
SPECIAL
Sự định hình
Máy mài góc
Kiểu máy
136554
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
2,5
Độ dày
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
12.200
Tốc độ cho phép
nén ở tâm
i18n_bauform
SPECIAL
Sự định hình
Máy mài góc
Kiểu máy
136555
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
180
Đường kính
3
Độ dày
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
8.500
Tốc độ cho phép
thẳng
i18n_bauform
SPECIAL
Sự định hình
Máy mài góc
Kiểu máy
136558
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Đường kính
3
Độ dày
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
6.600
Tốc độ cho phép
thẳng
i18n_bauform
SPECIAL
Sự định hình
Máy mài góc
Kiểu máy
136559
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có