A 30 N Special Đĩa cắt lớn Kronenflex® cho Thép

Class Special
Độ tác động
Tuổi thọ
Độ cứng
Phạm vi ứng dụng
Thép
Thép không gỉ
Nhôm
Gang
Ưu thế: Ít tạo gờ sắc - Có thể sử dụng trên máy mài đứt để bàn < 3 KW
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính theo mm Chiều rộng theo mm Mũi khoan theo mm Dạng Vtối đa theo m/s Tốc độ cho phép theo 1/min Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
300
Đường kính
2,5
Chiều rộng
25,4
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
5.100
Tốc độ cho phép
119627
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
400
Đường kính
3,5
Chiều rộng
25,4
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
3.800
Tốc độ cho phép
119629
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
350
Đường kính
3
Chiều rộng
25,4
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
4.400
Tốc độ cho phép
119628
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có