A 330 Extra Đĩa cắt lớn Kronenflex® cho Thép

Class Extra
Độ tác động
Tuổi thọ
Độ cứng
Phạm vi ứng dụng
Thép
Thép không gỉ
Nhôm
Gang
Ưu thế: Bình quân có độ ổn định tốt - Thời gian cắt tốt với tuổi thọ cao - Được khuyến nghị cho tất cả các cấu hình chung - Có thể được sử dụng trên tất cả các máy mài đứt (Chop saw) trong thương mại và công nghiệp
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính theo mm Chiều rộng theo mm Mũi khoan theo mm Dạng Vtối đa theo m/s Tốc độ cho phép theo 1/min Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
350
Đường kính
2,5
Chiều rộng
25,4
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
4.400
Tốc độ cho phép
339069
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có