A 330 Extra Đĩa cắt lớn Kronenflex® cho Thép

Class Extra
Độ tác động
Tuổi thọ
Độ cứng
Phạm vi ứng dụng
Thép
Thép không gỉ
Nhôm
Gang
Ưu thế: Bình quân có độ ổn định tốt - Thời gian cắt tốt với tuổi thọ cao - Được khuyến nghị cho tất cả các cấu hình chung - Có thể được sử dụng trên tất cả các máy mài đứt (Chop saw) trong thương mại và công nghiệp
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính /mm Độ dày /mm Mũi khoan /mm Dạng Vtối đa m/s Tốc độ cho phép Thiết kế Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
406
Đường kính
3
Độ dày
25,4
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
3.800
Tốc độ cho phép
thẳng
Thiết kế
353329
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
350
Đường kính
2,5
Độ dày
25,4
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
4.400
Tốc độ cho phép
thẳng
Thiết kế
339069
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
300
Đường kính
2,5
Độ dày
25,4
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
5.100
Tốc độ cho phép
thẳng
Thiết kế
353327
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có