A 330 Extra Đĩa cắt lớn Kronenflex® cho Thép

hai lưới gia cố sợi thủy tinh
Tính chất
Class Extra
Liên kết Nhựa tổng hợp, gia cố bằng vật liệu dạng sợi
Loại hạt Nhôm oxit
Độ tác động
Tuổi thọ
Độ cứng
Vật liệu
Thép
Thép không gỉ
Nhôm
Gang
Phạm vi áp dụng
Cửa hàng gia công kim loại
Kết cấu trên và dưới lòng đất
Làm đường
Sản xuất thùng chứa và thiết bị
Xây dựng nhà máy
Xây dựng thép
Ưu thế: Bình quân có độ ổn định tốt - Thời gian cắt tốt với tuổi thọ cao - Được khuyến nghị cho tất cả các cấu hình chung - Có thể được sử dụng trên tất cả các máy mài đứt (Chop saw) trong thương mại và công nghiệp
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Độ dày/mm Mũi khoan/mm Dạng Vtối đa m/s T.độ c.phép Thiết kế
356
Đường kính
2,5
Độ dày
25,4
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
4.400
T.độ c.phép
thẳng
Thiết kế
406
Đường kính
3
Độ dày
25,4
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
3.800
T.độ c.phép
thẳng
Thiết kế
305
Đường kính
2,5
Độ dày
25,4
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
5.100
T.độ c.phép
thẳng
Thiết kế