A 330 Extra Đĩa cắt lớn Kronenflex® cho Thép

Class Extra
Độ tác động
Tuổi thọ
Độ cứng
Phạm vi ứng dụng
Thép
Thép không gỉ
Nhôm
Gang
Ưu thế: Bình quân có độ ổn định tốt - Thời gian cắt tốt với tuổi thọ cao - Được khuyến nghị cho tất cả các cấu hình chung - Có thể được sử dụng trên tất cả các máy mài đứt (Chop saw) trong thương mại và công nghiệp
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Độ dày/mm Mũi khoan/mm Dạng Vtối đa m/s T.độ c.phép Thiết kế
300
Đường kính
2,5
Độ dày
25,4
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
5.100
T.độ c.phép
thẳng
Thiết kế
406
Đường kính
3
Độ dày
25,4
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
3.800
T.độ c.phép
thẳng
Thiết kế