A 36 R Supra Đĩa cắt Kronenflex® cho Thép không gỉ

Class Supra
Độ tác động
Tuổi thọ
Độ cứng
Phạm vi ứng dụng
Thép không gỉ
Ưu thế: Công suất cắt cực tốt - Độ tác động và tuổi thọ tối ưu
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính theo mm Chiều rộng theo mm Mũi khoan theo mm Dạng Vtối đa theo m/s Tốc độ cho phép theo 1/min Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
125
Đường kính
2
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
12.200
Tốc độ cho phép
126849
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
2
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
10.200
Tốc độ cho phép
251752
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Đường kính
2,5
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
6.600
Tốc độ cho phép
123833
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
2
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
13.300
Tốc độ cho phép
123208
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
180
Đường kính
2,5
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
8.500
Tốc độ cho phép
123209
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có