A 36 R Supra Đĩa cắt Kronenflex® cho Thép không gỉ

Class Supra
Độ tác động
Tuổi thọ
Độ cứng
Phạm vi ứng dụng
Thép không gỉ
Ưu thế: Công suất cắt cực tốt - Độ tác động và tuổi thọ tối ưu
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính /mm Độ dày /mm Mũi khoan /mm Dạng Vtối đa m/s Tốc độ cho phép Thiết kế Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
150
Đường kính
2
Độ dày
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
10.200
Tốc độ cho phép
thẳng
Thiết kế
251752
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
180
Đường kính
2,5
Độ dày
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
8.500
Tốc độ cho phép
thẳng
Thiết kế
123209
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
2
Độ dày
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
12.200
Tốc độ cho phép
thẳng
Thiết kế
126849
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Đường kính
2,5
Độ dày
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
6.600
Tốc độ cho phép
thẳng
Thiết kế
123833
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
2
Độ dày
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
13.300
Tốc độ cho phép
thẳng
Thiết kế
123208
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có