A 46 TZ Special Đĩa cắt Kronenflex® cho Thép không gỉ, Thép

Class Special
Độ tác động
Tuổi thọ
Độ cứng
Phạm vi ứng dụng
Thép không gỉ
Thép
Ưu thế: Không sắt, không lưu huỳnh và không clo - Có thể được sử dụng phổ biến trên thép và thép không gỉ (INOX) - Lựa chọn hàng đầu cho các ứng dụng đường bao và cắt tách nhanh các vật liệu phức tạp
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính theo mm Độ dày theo mm Mũi khoan theo mm Dạng Vtối đa theo m/s Tốc độ cho phép theo 1/min i18n_bauform Sự định hình Kiểu máy Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
115
Đường kính
1,6
Độ dày
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
13.300
Tốc độ cho phép
thẳng
i18n_bauform
SPECIAL
Sự định hình
Máy mài góc
Kiểu máy
187170
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
1,6
Độ dày
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
12.200
Tốc độ cho phép
thẳng
i18n_bauform
SPECIAL
Sự định hình
Máy mài góc
Kiểu máy
187171
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
100
Đường kính
1,6
Độ dày
16
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
15.300
Tốc độ cho phép
thẳng
i18n_bauform
SPECIAL
Sự định hình
Máy mài góc
Kiểu máy
194071
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
180
Đường kính
1,6
Độ dày
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
8.500
Tốc độ cho phép
thẳng
i18n_bauform
SPECIAL
Sự định hình
Máy mài góc
Kiểu máy
221161
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Đường kính
1,9
Độ dày
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
6.600
Tốc độ cho phép
thẳng
i18n_bauform
SPECIAL
Sự định hình
Máy mài góc
Kiểu máy
224084
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
1,6
Độ dày
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
13.300
Tốc độ cho phép
nén ở tâm
i18n_bauform
SPECIAL
Sự định hình
Máy mài góc
Kiểu máy
235378
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
1,6
Độ dày
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
12.200
Tốc độ cho phép
nén ở tâm
i18n_bauform
SPECIAL
Sự định hình
Máy mài góc
Kiểu máy
235379
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
1,6
Độ dày
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
10.200
Tốc độ cho phép
thẳng
i18n_bauform
SPECIAL
Sự định hình
Máy mài góc
Kiểu máy
241472
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Đường kính
1,9
Độ dày
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
6.600
Tốc độ cho phép
nén ở tâm
i18n_bauform
SPECIAL
Sự định hình
Máy mài góc
Kiểu máy
265044
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có

Phụ kiện