A 46 TZ Special Đĩa cắt Kronenflex® cho Thép không gỉ, Thép

Class Special
Độ tác động
Tuổi thọ
Độ cứng
Phạm vi ứng dụng
Thép không gỉ
Thép
Ưu thế: Không sắt, không lưu huỳnh và không clo - Có thể được sử dụng phổ biến trên thép và thép không gỉ (INOX) - Lựa chọn hàng đầu cho các ứng dụng đường bao và cắt tách nhanh các vật liệu phức tạp
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính theo mm Chiều rộng theo mm Mũi khoan theo mm Dạng Vtối đa theo m/s Tốc độ cho phép theo 1/min Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
115
Đường kính
1,6
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
13.300
Tốc độ cho phép
187170
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
1,6
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
12.200
Tốc độ cho phép
187171
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
100
Đường kính
1,6
Chiều rộng
16
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
15.300
Tốc độ cho phép
194071
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
180
Đường kính
1,6
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
8.500
Tốc độ cho phép
221161
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Đường kính
1,9
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
6.600
Tốc độ cho phép
224084
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
1,6
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
13.300
Tốc độ cho phép
235378
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
1,6
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
12.200
Tốc độ cho phép
235379
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
1,6
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
10.200
Tốc độ cho phép
241472
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Đường kính
1,9
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
6.600
Tốc độ cho phép
265044
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có

Phụ kiện