A 560 AC ACCU Đĩa cắt Kronenflex® cho Thép không gỉ, Thép, Kim loại không chứa sắt

Class Accu
Độ tác động
Tuổi thọ
Độ cứng
Phạm vi ứng dụng
Thép không gỉ
Thép
Kim loại không chứa sắt
Ưu thế: Không sắt, không lưu huỳnh và không clo - Đặc tính cắt được tối ưu nhờ thời gian cắt nhanh và tải trọng nhiệt thấp - Dành cho tất cả máy mài góc chạy pin tiêu chuẩn
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính theo mm Độ dày theo mm Mũi khoan theo mm Dạng Vtối đa theo m/s Tốc độ cho phép theo 1/min i18n_bauform Sự định hình Kiểu máy Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
115
Đường kính
1
Độ dày
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
13.300
Tốc độ cho phép
thẳng
i18n_bauform
SUPRA
Sự định hình
Máy mài góc
Kiểu máy
331167
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
1
Độ dày
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
12.200
Tốc độ cho phép
thẳng
i18n_bauform
SUPRA
Sự định hình
Máy mài góc
Kiểu máy
331168
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có