A 60 Extra Đĩa cắt Kronenflex® cho Thép không gỉ, Kim loại phổ biến

Class Extra
Độ tác động
Tuổi thọ
Độ cứng
Phạm vi ứng dụng
Thép không gỉ
Kim loại phổ biến
Ưu thế: Ít tạo gờ sắc - tải trọng nhiệt thấp - tỉ lệ giữa hiệu suất/giá rất tốt - được đóng gói tới 10 đĩa trong hộp nắp trong suốt
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính theo mm Độ dày theo mm Mũi khoan theo mm Dạng Vtối đa theo m/s Tốc độ cho phép theo 1/min i18n_bauform Sự định hình Kiểu máy Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
115
Đường kính
1
Độ dày
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
13.300
Tốc độ cho phép
thẳng
i18n_bauform
EXTRA
Sự định hình
Máy mài góc
Kiểu máy
310499
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
1
Độ dày
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
12.200
Tốc độ cho phép
thẳng
i18n_bauform
EXTRA
Sự định hình
Máy mài góc
Kiểu máy
310500
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có