A 60 N Supra Đĩa cắt Kronenflex® cho Nhôm

Tính chất
Class Supra
Liên kết Nhựa tổng hợp, gia cố bằng vật liệu dạng sợi
Loại hạt Nhôm oxit
Độ tác động
Tuổi thọ
Độ cứng
Vật liệu
Nhôm
Thép
Phạm vi áp dụng
Dựng cửa chính và cửa sổ
Nhà sản xuất phụ tùng
Đóng tàu thuyền
Ưu thế: Phương pháp đặc biệt giúp ngăn ngừa dính bẩn và tắc nghẽn - Ít tạo gờ sắc