A 60 N Supra Đĩa cắt Kronenflex® cho Nhôm

Class Supra
Độ tác động
Tuổi thọ
Độ cứng
Phạm vi ứng dụng
Nhôm
Thép
Ưu thế: Phương pháp đặc biệt giúp ngăn ngừa dính bẩn và tắc nghẽn - Ít tạo gờ sắc
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính /mm Độ dày /mm Mũi khoan /mm Dạng Vtối đa m/s Tốc độ cho phép Thiết kế Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
115
Đường kính
1
Độ dày
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
13.300
Tốc độ cho phép
thẳng
Thiết kế
264297
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
1
Độ dày
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
12.200
Tốc độ cho phép
thẳng
Thiết kế
264298
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có