A 60 TZ Special Đĩa cắt Kronenflex® cho Thép không gỉ, Thép

Class Special
Độ tác động
Tuổi thọ
Độ cứng
Phạm vi ứng dụng
Thép không gỉ
Thép
Kim loại không chứa sắt
Ưu thế: Không sắt, không lưu huỳnh và không clo - cắt nhanh - ít tạo gờ sắc - tải trọng nhiệt thấp
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính theo mm Chiều rộng theo mm Mũi khoan theo mm Dạng Vtối đa theo m/s Tốc độ cho phép theo 1/min Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
100
Đường kính
1
Chiều rộng
16
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
15.300
Tốc độ cho phép
202402
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
1
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
13.300
Tốc độ cho phép
233741
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
1
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
12.200
Tốc độ cho phép
233742
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
1
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
12.200
Tốc độ cho phép
202401
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
1
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
13.300
Tốc độ cho phép
202400
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có