A 624 SX Supra Đĩa cắt lớn Kronenflex® cho Thép

hai lưới gia cố sợi thủy tinh Tách các ray bước 1 Tách các ray bước 2 Tách các ray bước 3
Tính chất
Class Supra
Liên kết Nhựa tổng hợp, gia cố bằng vật liệu dạng sợi
Loại hạt Nhôm oxit
Độ tác động
Tuổi thọ
Độ cứng
Vật liệu
Thép
Phạm vi áp dụng
Xây đựng đường ray
Vorteile: Universell für alle Gleistypen - Spitzenprodukt für Maschinen mit geringerer Leistung (<5kW) und für harte Schienen - Schnelles Schneiden dank weicherer Bindung - Für den Einsatz auf Benzin-Trennmaschinen mit einer Schnittgeschwindigkeit von 100 m/s und Spannvorrichtung
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Độ dày/mm Mũi khoan/mm Dạng Vtối đa m/s T.độ c.phép Thiết kế
356
Đường kính
4
Độ dày
25,4
Mũi khoan
H
Dạng
100
Vtối đa
5.500
T.độ c.phép
thẳng
Thiết kế
356
Đường kính
4
Độ dày
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
100
Vtối đa
5.500
T.độ c.phép
thẳng
Thiết kế
406
Đường kính
4
Độ dày
25,4
Mũi khoan
H
Dạng
100
Vtối đa
4.800
T.độ c.phép
thẳng
Thiết kế
305
Đường kính
3,5
Độ dày
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
100
Vtối đa
6.400
T.độ c.phép
thẳng
Thiết kế

Sản phẩm thay thế