A 630 N Supra Đĩa cắt lớn Kronenflex® cho Thép

Class Supra
Độ tác động
Tuổi thọ
Độ cứng
Phạm vi ứng dụng
Thép
Thép không gỉ
Nhôm
Gang
Ưu thế: Thiết kế mài mòn với tuổi thọ cao - Đặc biệt phù hợp để cắt các vật liệu đầy - Kết dính tối ưu để sử dụng phổ quát - Tải trọng nhiệt thấp - Tránh hình thành rìa xờm
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Độ dày/mm Mũi khoan/mm Dạng Vtối đa m/s T.độ c.phép Thiết kế
300
Đường kính
2,5
Độ dày
25,4
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
5.100
T.độ c.phép
thẳng
Thiết kế
406
Đường kính
3,2
Độ dày
25,4
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
3.800
T.độ c.phép
thẳng
Thiết kế
356
Đường kính
2,5
Độ dày
25,4
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
4.400
T.độ c.phép
thẳng
Thiết kế