A 630 N Supra Đĩa cắt lớn Kronenflex® cho Thép

Class Supra
Độ tác động
Tuổi thọ
Độ cứng
Phạm vi ứng dụng
Thép
Thép không gỉ
Nhôm
Gang
Ưu thế: Thiết kế mài mòn với tuổi thọ cao - Đặc biệt phù hợp để cắt các vật liệu đầy - Kết dính tối ưu để sử dụng phổ quát - Tải trọng nhiệt thấp - Tránh hình thành rìa xờm
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính theo mm Chiều rộng theo mm Mũi khoan theo mm Dạng Vtối đa theo m/s Tốc độ cho phép theo 1/min Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
350
Đường kính
2,5
Chiều rộng
25,4
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
4.400
Tốc độ cho phép
339070
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có