A 646 R Supra Đĩa cắt Kronenflex® cho Thép

Class Supra
Độ tác động
Tuổi thọ
Độ cứng
Phạm vi ứng dụng
Thép
Thép không gỉ
Ưu thế: Không sắt, không lưu huỳnh và không clo - Sử dụng phổ biến trên thép và thép không gỉ - Đĩa cắt từ chất liệu corunđum tự mài, nung - đặc biệt có độ mài mòn cao khi cắt vật liệu rắn-thép
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính /mm Độ dày /mm Mũi khoan /mm Dạng Vtối đa m/s Tốc độ cho phép Thiết kế Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
230
Đường kính
1,9
Độ dày
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
6.600
Tốc độ cho phép
nén ở tâm
Thiết kế
340942
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Đường kính
1,9
Độ dày
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
6.600
Tốc độ cho phép
thẳng
Thiết kế
340943
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
180
Đường kính
1,6
Độ dày
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
8.500
Tốc độ cho phép
thẳng
Thiết kế
340944
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
1,6
Độ dày
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
10.200
Tốc độ cho phép
thẳng
Thiết kế
340945
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
1,6
Độ dày
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
12.200
Tốc độ cho phép
thẳng
Thiết kế
340946
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
1,6
Độ dày
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
13.300
Tốc độ cho phép
thẳng
Thiết kế
340947
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có

Phụ kiện