A 660 R Supra Đĩa cắt nhỏ Kronenflex® cho Thép, Thép không gỉ

Class Supra
Độ tác động
Tuổi thọ
Độ cứng
Phạm vi ứng dụng
Thép
Thép không gỉ
Ưu thế: Ít tạo gờ sắc - Có thể sử dụng phổ dụng cho các khu vực khó tiếp cận - Để cắt tôn, biên dạng và vật liệu cứng
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Độ dày/mm Mũi khoan/mm Dạng Vtối đa m/s T.độ c.phép Thiết kế
50
Đường kính
1
Độ dày
6
Mũi khoan
H
Dạng
100
Vtối đa
38.200
T.độ c.phép
thẳng
Thiết kế
50
Đường kính
1
Độ dày
10
Mũi khoan
H
Dạng
100
Vtối đa
38.200
T.độ c.phép
thẳng
Thiết kế
76
Đường kính
1
Độ dày
6
Mũi khoan
H
Dạng
100
Vtối đa
25.200
T.độ c.phép
thẳng
Thiết kế
76
Đường kính
1
Độ dày
10
Mũi khoan
H
Dạng
100
Vtối đa
25.200
T.độ c.phép
thẳng
Thiết kế
76
Đường kính
1,6
Độ dày
6
Mũi khoan
H
Dạng
100
Vtối đa
25.200
T.độ c.phép
thẳng
Thiết kế
76
Đường kính
1,6
Độ dày
10
Mũi khoan
H
Dạng
100
Vtối đa
25.200
T.độ c.phép
thẳng
Thiết kế
100
Đường kính
1
Độ dày
6
Mũi khoan
H
Dạng
100
Vtối đa
19.000
T.độ c.phép
thẳng
Thiết kế
100
Đường kính
1
Độ dày
10
Mũi khoan
H
Dạng
100
Vtối đa
19.000
T.độ c.phép
thẳng
Thiết kế