A 924 R SPECIAL Đĩa cắt lớn Kronenflex® cho Thép

Class Special
Độ tác động
Tuổi thọ
Độ cứng
Phạm vi ứng dụng
Thép
Thép không gỉ
Ưu điểm: Chuỗi liên kết tối ưu hóa vốn dùng trên thép cũng có thể được dùng trên thép không gỉ - Sử dụng trên các loại máy chạy xăng không có công cụ dẫn hướng với tốc độ cắt là 100 m/giây - Cắt đường ống, thanh đòn, mẫu và vật liệu cứng mà không cần công cụ dẫn hướng
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Độ dày/mm Mũi khoan/mm Dạng Vtối đa m/s T.độ c.phép Thiết kế
356
Đường kính
4
Độ dày
25,4
Mũi khoan
H
Dạng
100
Vtối đa
5.500
T.độ c.phép
thẳng
Thiết kế
356
Đường kính
4
Độ dày
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
100
Vtối đa
5.500
T.độ c.phép
thẳng
Thiết kế
356
Đường kính
4
Độ dày
20
Mũi khoan
H
Dạng
100
Vtối đa
5.500
T.độ c.phép
thẳng
Thiết kế
305
Đường kính
4
Độ dày
25,4
Mũi khoan
H
Dạng
100
Vtối đa
6.400
T.độ c.phép
thẳng
Thiết kế
305
Đường kính
4
Độ dày
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
100
Vtối đa
6.400
T.độ c.phép
thẳng
Thiết kế
305
Đường kính
4
Độ dày
20
Mũi khoan
H
Dạng
100
Vtối đa
6.400
T.độ c.phép
thẳng
Thiết kế