A 924 SX SPECIAL Đĩa cắt lớn Kronenflex® cho Thép

hai lưới gia cố sợi thủy tinh Schienen trennen Schritt 1 Schienen trennen Schritt 2 Schienen trennen Schritt 3
Tính chất
Class Special
Liên kết Nhựa tổng hợp, gia cố bằng vật liệu dạng sợi
Loại hạt Nhôm oxit
Độ tác động
Tuổi thọ
Độ cứng
Vật liệu
Thép
Phạm vi áp dụng
Xây đựng đường ray
Vorteile: Universell für alle Gleistypen - Spitzenprodukt für leistungsstarke Maschinen (>5kW) und für harte Schienen - Für den Einsatz auf Benzin-Trennmaschinen mit einer Schnittgeschwindigkeit von 100 m/s und Spannvorrichtung - Sehr gute Standzeit
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Độ dày/mm Mũi khoan/mm Dạng Vtối đa m/s T.độ c.phép Thiết kế
406
Đường kính
4
Độ dày
25,4
Mũi khoan
H
Dạng
100
Vtối đa
4.800
T.độ c.phép
thẳng
Thiết kế
356
Đường kính
4
Độ dày
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
100
Vtối đa
5.500
T.độ c.phép
thẳng
Thiết kế
305
Đường kính
3,5
Độ dày
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
100
Vtối đa
6.400
T.độ c.phép
thẳng
Thiết kế
356
Đường kính
4
Độ dày
25,4
Mũi khoan
H
Dạng
100
Vtối đa
5.500
T.độ c.phép
thẳng
Thiết kế

Sản phẩm thay thế