A 946 TZ Special Đĩa cắt Kronenflex® cho Thép, Thép không gỉ

Class Special
Độ tác động
Tuổi thọ
Độ cứng
Phạm vi ứng dụng
Thép
Thép không gỉ
Kim loại không chứa sắt
Gang
Ưu thế: Không sắt, không lưu huỳnh và không clo - Thời gian dừng lâu hơn ở tất cả các ứng dụng - Có thể sử dụng phổ biến trong lĩnh vực kỹ nghệ sắt. - Cắt nhanh - ít tạo gờ sắc - Được đóng gói tới 25 chi tiết trong hộp Kronenflex® đảm bảo công suất cao liên tục và chống ẩm
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Độ dày/mm Mũi khoan/mm Dạng Vtối đa m/s T.độ c.phép Thiết kế
115
Đường kính
1,6
Độ dày
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
13.300
T.độ c.phép
thẳng
Thiết kế
125
Đường kính
1,6
Độ dày
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
12.200
T.độ c.phép
thẳng
Thiết kế
150
Đường kính
1,6
Độ dày
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
10.200
T.độ c.phép
thẳng
Thiết kế
180
Đường kính
1,6
Độ dày
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
8.500
T.độ c.phép
thẳng
Thiết kế
230
Đường kính
1,9
Độ dày
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
6.600
T.độ c.phép
thẳng
Thiết kế
230
Đường kính
1,9
Độ dày
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
6.600
T.độ c.phép
nén ở tâm
Thiết kế

Phụ kiện