A 946 TZ Special Đĩa cắt Kronenflex® cho Thép, Thép không gỉ

Top Performer 1,6/1,9 mm
Class Special
Độ tác động
Tuổi thọ
Độ cứng
Phạm vi ứng dụng
Thép
Thép không gỉ
Kim loại không chứa sắt
Gang
Ưu thế: Không sắt, không lưu huỳnh và không clo - Thời gian dừng lâu hơn ở tất cả các ứng dụng - Có thể sử dụng phổ biến trong lĩnh vực kỹ nghệ sắt. - Cắt nhanh - ít tạo gờ sắc - Được đóng gói tới 25 chi tiết trong hộp Kronenflex® đảm bảo công suất cao liên tục và chống ẩm
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính theo mm Chiều rộng theo mm Mũi khoan theo mm Dạng Vtối đa theo m/s Tốc độ cho phép theo 1/min Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
100
Đường kính
1,6
Chiều rộng
16
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
15.300
Tốc độ cho phép
339103
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
1,6
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
10.200
Tốc độ cho phép
339111
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Đường kính
1,9
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
6.600
Tốc độ cho phép
339114
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
1,6
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
13.300
Tốc độ cho phép
339109
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Đường kính
1,9
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
6.600
Tốc độ cho phép
339113
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
1,6
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
12.200
Tốc độ cho phép
339110
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
180
Đường kính
1,6
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
8.500
Tốc độ cho phép
339112
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có

Phụ kiện