A 960 TZ Special Đĩa cắt Kronenflex® cho Thép không gỉ, Thép

Class Special
Độ tác động
Tuổi thọ
Độ cứng
Phạm vi ứng dụng
Thép không gỉ
Thép
Ưu thế: Không sắt, không lưu huỳnh và không clo - Thời gian cắt ngắn và tuổi thọ cao - Tải trọng nhiệt thấp - Ít tạo gờ sắc - Hệ thống liên kết tối ưu đảm bảo tuổi thọ cao rõ rệt - Phạm vi ứng dụng rộng rãi - Được đóng gói tới 25 chi tiết trong hộp Kronenflex® đảm bảo công suất cao liên tục và chống ẩm
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính theo mm Độ dày theo mm Mũi khoan theo mm Dạng Vtối đa theo m/s Tốc độ cho phép theo 1/min i18n_bauform Sự định hình Kiểu máy Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
115
Đường kính
1
Độ dày
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
13.300
Tốc độ cho phép
thẳng
i18n_bauform
SPECIAL
Sự định hình
Máy mài góc
Kiểu máy
322180
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
1
Độ dày
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
12.200
Tốc độ cho phép
thẳng
i18n_bauform
SPECIAL
Sự định hình
Máy mài góc
Kiểu máy
322181
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
105
Đường kính
1
Độ dày
16
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
14.500
Tốc độ cho phép
thẳng
i18n_bauform
SPECIAL
Sự định hình
Máy mài góc
Kiểu máy
326432
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có