A 960 TZ Special Đĩa cắt Kronenflex® cho Thép không gỉ, Thép

Class Special
Độ tác động
Tuổi thọ
Độ cứng
Phạm vi ứng dụng
Thép không gỉ
Thép
Ưu thế: Không sắt, không lưu huỳnh và không clo - Thời gian cắt ngắn và tuổi thọ cao - Tải trọng nhiệt thấp - Ít tạo gờ sắc - Hệ thống liên kết tối ưu đảm bảo tuổi thọ cao rõ rệt - Phạm vi ứng dụng rộng rãi - Được đóng gói tới 25 chi tiết trong hộp Kronenflex® đảm bảo công suất cao liên tục và chống ẩm
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính theo mm Chiều rộng theo mm Mũi khoan theo mm Dạng Vtối đa theo m/s Tốc độ cho phép theo 1/min Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
115
Đường kính
1
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
13.300
Tốc độ cho phép
322180
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
1
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
12.200
Tốc độ cho phép
322181
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có