C 24 Extra Đĩa cắt lớn Kronenflex® cho Đá, Bê tông

Class Extra
Độ tác động
Tuổi thọ
Độ cứng
Phạm vi ứng dụng
Đá
Bê tông
Ưu thế: Tối ưu cho tất cả vật liệu khoáng nhờ hạt Silic cacbua thô sắc - Cắt nhanh - Sử dụng trên các máy rảnh tay chạy xăng với tốc độ cắt 80 m/s
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính theo mm Chiều rộng theo mm Mũi khoan theo mm Dạng Vtối đa theo m/s Tốc độ cho phép theo 1/min Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
300
Đường kính
3,5
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
5.100
Tốc độ cho phép
288224
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
300
Đường kính
3,5
Chiều rộng
20
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
5.100
Tốc độ cho phép
288223
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có