C 24 Extra Đĩa cắt Kronenflex® cho Đá, Bê tông

Class Extra
Độ tác động
Tuổi thọ
Độ cứng
Phạm vi ứng dụng
Đá
Bê tông
Ưu thế: Đĩa cắt phổ dụng dành cho vật liệu khoáng - lĩnh vực ứng dụng rộng nhờ hạt Silic cacbua thô và sắc
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính theo mm Chiều rộng theo mm Mũi khoan theo mm Dạng Vtối đa theo m/s Tốc độ cho phép theo 1/min Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
125
Đường kính
2,5
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
12.200
Tốc độ cho phép
188464
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Đường kính
3
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
6.600
Tốc độ cho phép
13491
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
180
Đường kính
3
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
8.500
Tốc độ cho phép
13489
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
2,5
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
13.300
Tốc độ cho phép
242143
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
2,5
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
12.200
Tốc độ cho phép
242144
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
2,5
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
13.300
Tốc độ cho phép
188462
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
100
Đường kính
2,5
Chiều rộng
16
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
15.300
Tốc độ cho phép
188999
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Đường kính
3
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
6.600
Tốc độ cho phép
189003
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
180
Đường kính
3
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
8.500
Tốc độ cho phép
189001
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có