C 24 Extra Đĩa cắt lớn Kronenflex® cho Đá, Bê tông

Class Extra
Độ tác động
Tuổi thọ
Độ cứng
Phạm vi ứng dụng
Đá
Bê tông
Ưu thế: Tối ưu cho tất cả vật liệu khoáng nhờ hạt Silic cacbua thô sắc - Cắt nhanh - Sử dụng trên các máy rảnh tay chạy xăng với tốc độ cắt 80 m/s
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Độ dày/mm Mũi khoan/mm Dạng Vtối đa m/s T.độ c.phép Thiết kế
300
Đường kính
3,5
Độ dày
20
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
5.100
T.độ c.phép
thẳng
Thiết kế
300
Đường kính
3,5
Độ dày
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
5.100
T.độ c.phép
thẳng
Thiết kế