C 24 Extra Đĩa cắt lớn Kronenflex® cho Đá, Bê tông

Tính chất
Class Extra
Liên kết Nhựa tổng hợp, gia cố bằng vật liệu dạng sợi
Loại hạt SiC
Độ tác động
Tuổi thọ
Độ cứng
Vật liệu
Đá
Bê tông
Phạm vi áp dụng
Doanh nghiệp xây đá
Kết cấu trên và dưới lòng đất
Làm vườn và kiến tạo cảnh quan
Làm đường
Ưu thế: Tối ưu cho tất cả vật liệu khoáng nhờ hạt Silic cacbua thô sắc - Cắt nhanh - Sử dụng trên các máy rảnh tay chạy xăng với tốc độ cắt 80 m/s