C 24 RA Special Đĩa cắt lớn Kronenflex® cho Nhựa đường

Class Special
Độ tác động
Tuổi thọ
Độ cứng
Phạm vi ứng dụng
Nhựa đường
Đá
Bê tông
Ưu thế: Phương pháp đặc biệt dành cho nhựa đường - Hạt silic cacbua thô, sắc - Sử dụng trên các máy rảnh tay chạy xăng với tốc độ cắt 80 m/s
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Độ dày/mm Mũi khoan/mm Dạng Vtối đa m/s Tốc độ cho phép Thiết kế Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
300
Đường kính
3,5
Độ dày
20
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
5.100
Tốc độ cho phép
thẳng
Thiết kế
288251
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
350
Đường kính
4
Độ dày
20
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
4.400
Tốc độ cho phép
thẳng
Thiết kế
288252
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
350
Đường kính
4
Độ dày
25,4
Mũi khoan
H
Dạng
80
Vtối đa
4.400
Tốc độ cho phép
thẳng
Thiết kế
288253
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có