Đĩa cắt Kronenflex®

Bước làm việc
Vật liệu
Máy
Sản xuất
Đĩa cắt Kronenflex
Đường kính theo mm
Chiều rộng theo mm
Mũi khoan theo mm
Dạng