SD 660 Trục cố định

Ưu thế: Trục cố định để lắp các đĩa cắt nhỏ A 660 R trên máy mài thẳng, các trục đàn hồi, các máy khoan - Phù hợp với lỗ khoang 6 và 10 mm
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Phù hợp với Số hiệu mặt hàng
6
Đường kính
Lỗ khoan 6 và 10 mm
Phù hợp với
337156
Số hiệu mặt hàng