SD 660 Trục cố định

Trục cố định
Ưu thế: Trục cố định để lắp các đĩa cắt nhỏ A 660 R trên máy mài thẳng, các trục đàn hồi, các máy khoan - Phù hợp với lỗ khoang 6 và 10 mm