SD 660 Trục cố định

Ưu thế: Trục cố định để lắp các đĩa cắt nhỏ A 660 R trên máy mài thẳng, các trục đàn hồi, các máy khoan - Phù hợp với lỗ khoang 6 và 10 mm
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng theo mm Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
6
Chiều rộng
337156
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có