T 24 AX Special Đĩa cắt lớn Kronenflex® cho Thép

Class Special
Độ tác động
Tuổi thọ
Độ cứng
Phạm vi ứng dụng
Thép
Ưu thế: Có thể sử dụng phổ dụng trên tất cả kiều đường ray - Cắt cực nhanh - Nhôm oxit đặc biệt được tôi đảm bảo độ tác động cao nhất và tuổi thọ cao - Để sử dụng trên máy cắt chạy xăng với tốc độ cắt 100 m/s và thiết bị kẹp
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính theo mm Chiều rộng theo mm Mũi khoan theo mm Dạng Vtối đa theo m/s Tốc độ cho phép theo 1/min Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
400
Đường kính
4
Chiều rộng
25,4
Mũi khoan
H
Dạng
100
Vtối đa
4.800
Tốc độ cho phép
314035
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
300
Đường kính
3,5
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
100
Vtối đa
6.400
Tốc độ cho phép
314012
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
350
Đường kính
4
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
H
Dạng
100
Vtối đa
5.500
Tốc độ cho phép
314013
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
350
Đường kính
4
Chiều rộng
25,4
Mũi khoan
H
Dạng
100
Vtối đa
5.500
Tốc độ cho phép
314014
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có