Đĩa mài Kronenflex®

Bước làm việc
Vật liệu
Máy
Nhóm sản phẩm
Đĩa mài Kronenflex
Đường kính /mm
Độ dày /mm
Mũi khoan /mm
Dạng
Thiết kế
Sự định hình
Kiểu máy