Đĩa mài Kronenflex®

Bước làm việc
Vật liệu
Máy
Phạm vi áp dụng
Nhóm sản phẩm
Đĩa mài Kronenflex
Đường kính/mm
Độ dày/mm
Mũi khoan/mm
Nạp
Dạng
Thiết kế
Các hạng bậc công suất
Kiểu máy