Đĩa mài Kronenflex®

Bước làm việc
Vật liệu
Máy
Nhóm sản phẩm
Đĩa mài Kronenflex
Đường kính theo mm
Chiều rộng theo mm
Mũi khoan theo mm
Dạng