A 16 R Supra Đá mài hình chậu Kronenflex® cho Thép

Class Supra
Độ tác động
Tuổi thọ
Độ cứng
Phạm vi ứng dụng
Thép
Gang
Ưu thế: Để mài bề mặt và gia công các mối hàn - hạt thô để có tác động tối ưu
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính /mm Chiều cao /mm Mũi khoan /mm Dạng Vtối đa m/s Tốc độ cho phép Thiết kế Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
110
Đường kính
55
Chiều cao
22,23
Mũi khoan
m
Dạng
50
Vtối đa
8.600
Tốc độ cho phép
nén ở tâm
Thiết kế
13729
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có