A 16 R Supra Đá mài hình chậu Kronenflex® cho Thép

Tính chất
Class Supra
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Độ tác động
Tuổi thọ
Độ cứng
Vật liệu
Thép
Gang
Phạm vi áp dụng
Cửa hàng gia công kim loại
Kết cấu kim loại
Sản xuất thùng chứa và thiết bị
Xây dựng nhà máy
Ưu thế: Để mài bề mặt và gia công các mối hàn - hạt thô để có tác động tối ưu