A 16 R Supra Đá mài hình chậu Kronenflex® cho Thép

Tính chất
Class Supra
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Độ tác động
Tuổi thọ
Độ cứng
Vật liệu
Thép
Gang
Phạm vi áp dụng
Cửa hàng gia công kim loại
Kết cấu kim loại
Sản xuất thùng chứa và thiết bị
Xây dựng nhà máy
Ưu thế: Để mài bề mặt và gia công các mối hàn - hạt thô để có tác động tối ưu
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Chiều cao/mm Mũi khoan/mm Dạng Vtối đa m/s T.độ c.phép Thiết kế
110
Đường kính
55
Chiều cao
22,23
Mũi khoan
m
Dạng
50
Vtối đa
8.600
T.độ c.phép
nén ở tâm
Thiết kế