A 16 R Supra Đá mài hình chậu Kronenflex® cho Thép

Class Supra
Độ tác động
Tuổi thọ
Độ cứng
Phạm vi ứng dụng
Thép
Gang
Ưu thế: Để mài bề mặt và gia công các mối hàn - hạt thô để có tác động tối ưu
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Chiều cao/mm Mũi khoan/mm Dạng Vtối đa m/s T.độ c.phép Thiết kế
110
Đường kính
55
Chiều cao
22,23
Mũi khoan
m
Dạng
50
Vtối đa
8.600
T.độ c.phép
nén ở tâm
Thiết kế