A 24 Extra Đĩa mài Kronenflex® cho Kim loại phổ biến

Class Extra
Độ tác động
Tuổi thọ
Độ cứng
Phạm vi ứng dụng
Kim loại phổ biến
Ưu thế: Đĩa tiêu chuẩn với tỉ lệ giữa hiệu suất và giá tuyệt vời - Có thể sử dụng phổ dụng trong gia công kim loại - Kết quả mài hàng đầu trên tất cả các máy mài thông thường
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính theo mm Độ dày theo mm Mũi khoan theo mm Dạng Vtối đa theo m/s Tốc độ cho phép theo 1/min i18n_bauform Sự định hình Kiểu máy Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
180
Đường kính
6
Độ dày
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
8.500
Tốc độ cho phép
nén ở tâm
i18n_bauform
EXTRA
Sự định hình
Máy mài góc
Kiểu máy
13444
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
180
Đường kính
8
Độ dày
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
8.500
Tốc độ cho phép
nén ở tâm
i18n_bauform
EXTRA
Sự định hình
Máy mài góc
Kiểu máy
13446
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Đường kính
6
Độ dày
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
6.600
Tốc độ cho phép
nén ở tâm
i18n_bauform
EXTRA
Sự định hình
Máy mài góc
Kiểu máy
13447
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Đường kính
8
Độ dày
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
6.600
Tốc độ cho phép
nén ở tâm
i18n_bauform
EXTRA
Sự định hình
Máy mài góc
Kiểu máy
13448
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
6
Độ dày
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
13.300
Tốc độ cho phép
nén ở tâm
i18n_bauform
EXTRA
Sự định hình
Máy mài góc
Kiểu máy
188465
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
6
Độ dày
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
12.200
Tốc độ cho phép
nén ở tâm
i18n_bauform
EXTRA
Sự định hình
Máy mài góc
Kiểu máy
188466
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
100
Đường kính
6
Độ dày
16
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
15.300
Tốc độ cho phép
nén ở tâm
i18n_bauform
EXTRA
Sự định hình
Máy mài góc
Kiểu máy
189004
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
6
Độ dày
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
10.200
Tốc độ cho phép
nén ở tâm
i18n_bauform
EXTRA
Sự định hình
Máy mài góc
Kiểu máy
235371
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có