A 24 N Supra Đĩa mài Kronenflex® cho Thép không gỉ

Class Supra
Độ tác động
Tuổi thọ
Độ cứng
Phạm vi ứng dụng
Thép không gỉ
Nhôm
Ưu thế: Công suất cắt bỏ cao trên thép không gỉ - tỷ lệ tối ưu giữa khả năng cắt bỏ và khả năng mài mòn
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính theo mm Chiều rộng theo mm Mũi khoan theo mm Dạng Vtối đa theo m/s Tốc độ cho phép theo 1/min Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
180
Đường kính
4
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
8.500
Tốc độ cho phép
13407
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
180
Đường kính
6
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
8.500
Tốc độ cho phép
13412
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
6
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
12.200
Tốc độ cho phép
2922
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
180
Đường kính
8
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
8.500
Tốc độ cho phép
13417
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Đường kính
6
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
6.600
Tốc độ cho phép
13432
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
6
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
13.300
Tốc độ cho phép
2923
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có