A 24 R/01 Special Đĩa mài Kronenflex® cho Thép

Class Special
Độ tác động
Tuổi thọ
Độ cứng
Phạm vi ứng dụng
Thép
Thép không gỉ
Ưu thế: Đĩa đặc biệt dành cho kết cấu bình chứa và đường ống - Phù hợp với mối hàn chân đế - Sửa chữa các mối hàn
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Độ dày/mm Mũi khoan/mm Dạng Vtối đa m/s Tốc độ cho phép Thiết kế Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
125
Đường kính
4
Độ dày
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
12.200
Tốc độ cho phép
nén ở tâm
Thiết kế
130825
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
180
Đường kính
4
Độ dày
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
8.500
Tốc độ cho phép
nén ở tâm
Thiết kế
13756
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có