A 24 R/01 Special Đĩa mài Kronenflex® cho Thép

Tính chất
Class Special
Liên kết Nhựa tổng hợp, gia cố bằng vật liệu dạng sợi
Loại hạt Nhôm oxit
Độ tác động
Tuổi thọ
Độ cứng
Vật liệu
Thép
Thép không gỉ
Phạm vi áp dụng
Công nghiệp dầu và khí
Xây dựng đường ống
Ưu thế: Đĩa đặc biệt dành cho kết cấu bình chứa và đường ống - Phù hợp với mối hàn chân đế - Sửa chữa các mối hàn