A 24 R Supra Đĩa mài Kronenflex® cho Thép

Tính chất
Class Supra
Liên kết Nhựa tổng hợp, gia cố bằng vật liệu dạng sợi
Loại hạt Nhôm oxit
Độ tác động
Tuổi thọ
Độ cứng
Vật liệu
Thép
Thép không gỉ
Gang
Phạm vi áp dụng
Cửa hàng gia công kim loại
Kết cấu kim loại
Sản xuất thùng chứa và thiết bị
Xây dựng nhà máy
Ưu thế: Với phương pháp tối ưu để gia công thép - Cũng phù hợp để gia công thép không gỉ - Chương trình phối hợp sản phẩm lớn

Sản phẩm thay thế