A 24 R Supra Đĩa mài Kronenflex® cho Thép

Class Supra
Độ tác động
Tuổi thọ
Độ cứng
Phạm vi ứng dụng
Thép
Thép không gỉ
Gang
Ưu thế: Với phương pháp tối ưu để gia công thép - Cũng phù hợp để gia công thép không gỉ - Chương trình phối hợp sản phẩm lớn
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính theo mm Chiều rộng theo mm Mũi khoan theo mm Dạng Vtối đa theo m/s Tốc độ cho phép theo 1/min Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
100
Đường kính
6
Chiều rộng
16
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
15.300
Tốc độ cho phép
6578
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Đường kính
8
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
6.600
Tốc độ cho phép
13438
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
4
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
12.200
Tốc độ cho phép
240831
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
100
Đường kính
4
Chiều rộng
16
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
15.300
Tốc độ cho phép
13400
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
180
Đường kính
10
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
8.500
Tốc độ cho phép
13423
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
180
Đường kính
7
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
8.500
Tốc độ cho phép
13413
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
6
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
12.200
Tốc độ cho phép
13402
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
180
Đường kính
8
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
8.500
Tốc độ cho phép
13418
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
6
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
13.300
Tốc độ cho phép
13401
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Đường kính
4
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
6.600
Tốc độ cho phép
13428
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Đường kính
6
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
6.600
Tốc độ cho phép
13433
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
4
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
13.300
Tốc độ cho phép
13746
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
6
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
10.200
Tốc độ cho phép
13403
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
180
Đường kính
4
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
8.500
Tốc độ cho phép
13408
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có