A 24 TX Special Đĩa mài Kronenflex® cho Gang

Class Special
Độ tác động
Tuổi thọ
Độ cứng
Phạm vi ứng dụng
Gang
Thép không gỉ
Thép
Ưu thế: Lý tưởng để gia công gang - Độ tác động mạnh và tuổi thọ cao nhờ nhôm oxit được hóa cứng
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Độ dày/mm Mũi khoan/mm Dạng Vtối đa m/s Tốc độ cho phép Thiết kế Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
125
Đường kính
6
Độ dày
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
12.200
Tốc độ cho phép
nén ở tâm
Thiết kế
231251
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Đường kính
6
Độ dày
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
6.600
Tốc độ cho phép
nén ở tâm
Thiết kế
231254
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có