A 314 EXTRA Đĩa mài Kronenflex® cho Kim loại phổ biến, Thép

Tính chất
Class Extra
Độ tác động
Tuổi thọ
Độ cứng
Vật liệu
Kim loại phổ biến
Thép
Phạm vi áp dụng
Cửa hàng gia công kim loại
Xây dựng nhà máy
Xây dựng thép
Vorteile: Universalprodukt zum Entfernen von Schweißnähten und Graten - Gute Abtragsrate bei Winkelschleifern aller Leistungsklassen - Keine Verglasung, auch bei niedrigem Anpressdruck
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Độ dày/mm Mũi khoan/mm Dạng Vtối đa m/s T.độ c.phép Thiết kế
100
Đường kính
6
Độ dày
16
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
15.300
T.độ c.phép
nén ở tâm
Thiết kế
125
Đường kính
6
Độ dày
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
12.200
T.độ c.phép
nén ở tâm
Thiết kế
150
Đường kính
6
Độ dày
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
10.200
T.độ c.phép
nén ở tâm
Thiết kế
180
Đường kính
6
Độ dày
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
8.500
T.độ c.phép
nén ở tâm
Thiết kế