A 346 VZ Extra Đĩa mài Kronenflex® cho Kim loại phổ biến, Thép

Class Extra
Độ tác động
Tuổi thọ
Độ cứng
Phạm vi ứng dụng
Kim loại phổ biến
Thép
Ưu thế: Đĩa tiêu chuẩn với tỉ lệ giữa hiệu suất và giá tuyệt vời - Có thể sử dụng phổ dụng trong gia công kim loại - Kết quả mài hàng đầu trên tất cả các máy mài thông thường
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Độ dày/mm Mũi khoan/mm Dạng Vtối đa m/s Tốc độ cho phép Thiết kế Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
100
Đường kính
3
Độ dày
16
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
15.300
Tốc độ cho phép
nén ở tâm
Thiết kế
340913
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có