A 46 N Supra Đĩa mài Kronenflex® cho Nhôm

Class Supra
Độ tác động
Tuổi thọ
Độ cứng
Phạm vi ứng dụng
Nhôm
Kim loại không chứa sắt
Ưu thế: Không tắc nghẽn đĩa khi sử dụng trên các kim loại NE - tỷ lệ tối ưu giữa khả năng cắt bỏ và khả năng mài mòn
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính theo mm Chiều rộng theo mm Mũi khoan theo mm Dạng Vtối đa theo m/s Tốc độ cho phép theo 1/min Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
125
Đường kính
6
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
12.200
Tốc độ cho phép
2226
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
180
Đường kính
8
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
8.500
Tốc độ cho phép
13415
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
180
Đường kính
6
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
8.500
Tốc độ cho phép
13410
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
6
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
13.300
Tốc độ cho phép
6622
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có