A 46 VZ Special Đĩa cắt lớn Kronenflex® cho Thép không gỉ, Thép

Class Special
Độ tác động
Tuổi thọ
Độ cứng
Phạm vi ứng dụng
Thép không gỉ
Thép
Kim loại không chứa sắt
Ưu thế: Tuổi thọ cao - Đĩa kết hợp - Cắt và ứng dụng mài thô nhẹ với một đĩa - Độ tác động cao khi cắt - Không cần thay đĩa
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính theo mm Chiều rộng theo mm Mũi khoan theo mm Dạng Vtối đa theo m/s Tốc độ cho phép theo 1/min Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
115
Đường kính
2
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
13.300
Tốc độ cho phép
298176
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
2
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
12.200
Tốc độ cho phép
298177
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có