A 624 T Supra Đĩa mài Kronenflex® cho Thép, Thép không gỉ, Gang

Class Supra
Độ tác động
Tuổi thọ
Độ cứng
Phạm vi ứng dụng
Thép
Thép không gỉ
Gang
Ưu thế: Phương pháp đặc biệt để gia công các vật liệu khác nhau - tỷ lệ tối ưu giữa khả năng cắt bỏ và khả năng mài mòn
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính theo mm Chiều rộng theo mm Mũi khoan theo mm Dạng Vtối đa theo m/s Tốc độ cho phép theo 1/min Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
125
Đường kính
6
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
12.200
Tốc độ cho phép
325216
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Đường kính
6
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
6.600
Tốc độ cho phép
325218
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
180
Đường kính
6
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
8.500
Tốc độ cho phép
325217
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
6
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
13.300
Tốc độ cho phép
325215
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có