C 16 R Supra Đá mài hình chậu Kronenflex® cho Đá, Bê tông

Class Supra
Độ tác động
Tuổi thọ
Độ cứng
Phạm vi ứng dụng
Đá
Bê tông
Gang
Ưu thế: Để sử dụng trên các bề mặt và các cạnh - Dùng cho đá và vật liệu khoáng - Đột ác động tối ưu nhờ hạt Silic cacbua sắc, thô
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính theo mm Chiều cao theo mm Mũi khoan theo mm Dạng Vtối đa theo m/s Tốc độ cho phép theo 1/min Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
110
Đường kính
55
Chiều cao
22,23
Mũi khoan
m
Dạng
50
Vtối đa
8.600
Tốc độ cho phép
13727
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có