C 24 R Supra Đĩa mài Kronenflex® cho Đá, Bê tông

Class Supra
Độ tác động
Tuổi thọ
Độ cứng
Phạm vi ứng dụng
Đá
Bê tông
Gang
Ưu thế: Lý tưởng để gia công đá và vật liệu khoáng - Độ cắt bỏ cao nhờ hạt Silic cacbua thô và sắc
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính theo mm Chiều rộng theo mm Mũi khoan theo mm Dạng Vtối đa theo m/s Tốc độ cho phép theo 1/min Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
180
Đường kính
6
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
8.500
Tốc độ cho phép
13409
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
6
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
13.300
Tốc độ cho phép
6664
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
6
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
G
Dạng
80
Vtối đa
12.200
Tốc độ cho phép
6665
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có