C 24 R Supra Đĩa mài Kronenflex® cho Đá, Bê tông

Tính chất
Class Supra
Liên kết Nhựa tổng hợp, gia cố bằng vật liệu dạng sợi
Loại hạt SiC
Độ tác động
Tuổi thọ
Độ cứng
Vật liệu
Đá
Bê tông
Gang
Phạm vi áp dụng
Doanh nghiệp xây đá
Làm vườn và kiến tạo cảnh quan
Ưu thế: Lý tưởng để gia công đá và vật liệu khoáng - Độ cắt bỏ cao nhờ hạt Silic cacbua thô và sắc